Deprecated: Imagick::paintTransparentImage method is deprecated and it's use should be avoided in /web/htdocs1/itoledcz/home/www/plugins/system/jch_optimize/jchoptimize/libs/CssSpriteGen.php on line 710
 Poradna - iTOLed

0
Nákupní košík
Váš košík je prázdný

Nejčastější otázky našich zákazníků

FAQs - Všeobecné

Dobrý den, děkujeme za důvěru a rozhodně vám doporučujeme použít LED svítidla, která jsou úspornější než sodíkové výbojky. Nicméně neznám stávající situaci, zda máte zájem o zcela nové osvětlení nebo jen modernizaci stávajícího. Pokud jde o zcela nové osvětlení je nutné provést nejdříve světelnotechnické výpočty a zpracovat projektovou dokumentaci tak, aby vaše nové osvětlení splňovalo náročné normy, teprve potom provést realizaci.

V případě obnovy stávajícího osvětlení bych rozhodně nedoporučoval pouhou výměnu sodíkových výbojek za LED svítidla vzhledem k tomu, že LED světlo má zcela jiné vlastnosti než ze sodíkové výbojky a s velkou pravděpodobností by takový postup nezajistil vhodné osvětlení vaší obce, mohl by být doslova nebezpečný a v rozporu s platnou legislativou. 

Dobrý den, děkuji za dotaz. Osvětlení stomatologické ordinace opravdu význam má. Kvalitní osvětlení zde hraje roli zejména pro snížení namáhání zraku personálu ordinace, kdy je třeba odstranit kontrast mezi dentálním reflektorem a dalším osvětlením ordinace. Proto je žádoucí instalace kvalitního osvětlení nad zákrokovým křeslem, ale i v dalších místech ordinace tak, aby personál i pacianti nebyli vystaveni nepříjemnému konktrastu světla, který zbytečně namáhá zrak. Rovněž je žádoucí, aby osvětlení ordinace v maximální míře simulovalo denní světlo a to jak barvou světla ( teplotou chromatičnosti), tak indexem podání barev,který by se měl co nejvíce blížit 100, tedy dennímu světlu. LED technologie v toto případě úspěšně nahrazuje stávající zářivky, kde kvalita světla, i u kvalitních specializovaných zdrojů, přeci jen nedosahuje vlastností kvalitních LED panelů. Více informací o správném osvětlení ordinace můžete najít např. v článku Osvětlení zubních ordinací

Dobrý den a děkujeme za důvěru ve značku ITOLED. Pokud se jedná o osvětlení haly nebo většího prostoru doporučím vám postup: nic neobjednávejte a zavolejte nebo napište. Při individuálním výběru byste se vystavili riziku, že si nevyberete dobře. Ať už vhodný typ svítidel, jejich výkon, apod. Proto se snažíme s našimi klienty probrat jejich potřeby a představu, teprve na základě tohoto seznámení provedeme návrh nebo projekt osvětlení s výběrem konkrétních osvětlovacích těles.

Jak si můžete přečíst na našich stránkách, nejsme jen prodejce LED svítidel a i náš e-shop má sloužit spíše pro inspiraci než pro samotný nákup.

Dobrý den. LED svítidla obecně mají mnohem delší životnost než klasické žárovky nebo zářivkové úsporné žárovky. Na druhou stranu je nesmírně důležité, z čeho a jak jsou vyrobeny. Velmi často se v našich obchodech ( i velkých nadnárodních) objevují výrobky neznámých výrobců, kde jsou vzhledem k ceně použity nekvalitní materiály, čipy a elektronika žárovek. Zde vám mohu doporučit buďto využít dražší žárovky s kvalitními prvky, případně uschování účtenek a provést reklamaci, kterou vám ve slušném obchodě určitě uznají.

CO se týče druhé části dotazu, vlastností LED žárovek je (oproti klasické) je možnost vyrobit světlo s různou barvou ( říká se teplotou chromatičnosti), kde můžete zakoupit žárovky ve velmi širokém rozsahu barvy světla, od v podstatě náhrady klasické žárovky až po osvětlení, které je venku při zataženém dni. Vždy je nutno volit teplotu chromatičnosti podle konkrétních prostor, kde bude žárovka použita (teplé-žluté světlo patří do klidové zóny, studené pak do pracovní).

Další informace naleznete na stránce "LED osvětlení".

Dobrý den, děkuji za dotaz. Bohužel vzhledem k neznalosti pracoviště vám musíme odpovědět jen obecně.

Osvětlení na pracovišti spadá pod bezpečnost práce a musí minimálně odpovídat platné legislativě, konkrétně Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a ČSN EN12464-1, která řeší vnitřní osvětlení pracoviště. Součástí této normy je i příloha, kde je uvedeno osvětlení pro jednotlivé činnosti. V případě, že toto nechce váš zaměstnavatel řešit, obraťte se na krajsou hygienickou stanici, která je v tomto směru kontrolním orgánem, případně na komerční subjekt, který se měřením a výpočtem osvětlení zabývá. 

Co se týká nepříjemného odstínu světla, neuvádíte, jaký typ svítidel na pracovišti máte. Obecně se často setkáváme s nevhodnými starými typy zářivkového osvětlení nebo dnes již pomalu mizejícími sodíkovými výbojkami. Rozhodně zde doporučujeme provést měření a nahradit stávající zdroje světla za vhodnější, nejlépe LED osvětlení, které lze pořídit s mnohem variabilnější škálou barvy ( jinak též teploty chromatičnosti), tyto zdroje neblikají ( obvykle problém zářivek) a mají dlouhou životnost. Vzhledem k tomu, že se zde jedná o nemalou investici, je nutné toto řešit s managementem nebo vlastníky společnosti, v přípdě zájmu vám rádi navrhneme řešení včetně ekonomické návratnosti.

 

Dobrý den, děkujeme za váš názor. Možná se budete divit, ale z části s ním lze souhlasit. Je řada případů, kdy bychom ani my, i když se prodejem LED zdrojů živíme, tuto investici nedoporučili. 

Investice do kvalitního moderního osvětlení představuje obvykle vyšší částku a je tedy nutné provést ekonomický propočet návratnosti této investice, například s přihlédnutím k využití osvětleného prostoru, prováděná činnost, apod. Při zvažování nového osvětlení si přizvěte odborníky, určitě nedoporučujeme si toto řešit sami nebo se nechat přesvědčit nějakým obchodním zástupcem se "skvělou " nabídkou LED světel neznámého původu, případně zakoupit osvětlení individuálně v Asii nebo na zahraničních serverech a e-shopech.

Dobrý den, děkujeme za váš názor. Bohužel technologie LED se vyvíjí překotně a od počátku se na trhu objevuje velká řada výrobků, které nesplňují kvalitativní kritéria a opravdu investice do těchto zdrojů přinesla řadu zklamání. Nicméně zde není příčinou technologie LED, ale nekvalitní výrobci a dodavatelé. Prvky LED, aby dobře sloužily, musí být vyrobeny z kvalitních materiálů a nejlépe využívat čipy a elektroniku kvalitních výrobců. Např. naše společnost u svých profesionálních svítidel využívá prvky předních výrobců, jako je Philips, MEAN WELL, Epistar, Citizen a další. Rovněž je důležitý materiál tělesa nebo LED žárovky, kde, vzhledem k nutnému chlazení, nejsou vhodné plasty, které nemají schopnost odvádět teplo a dochází k degradací vlastností svítidla nebo LED žárovky. Neuvádíte, jak dlouho žárovky užíváte, jedinou cestou je zde řešit záruku s dodavatelem, případně oželet investici a postupně žárovky nahradit žárovkami opravdu kvalitními s odpovídající konstrukcí a životností.

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Návrh osvětlení vám rádi zpracujeme. Pro nás je důležitá znalost stávajícího stavu, proto vás rádi navštívíme a seznámíme se s vaším pracovištěm, jedotlivými operacemi a stávajícím osvětlením. Zde nám pro rychlé a kvalifikované zpracování určitě pomůže, když nám připravíte projektovou dokumentaci stávajícího stavu(prostory, osvětlení), nejlépe v elektronické formě (AutoCad), podklady o nákladech na energii na osvětlení a údržbu (výměna zářivek, výbojek). Na základě těchto podkladů vám provedeme návrh nového osvětlení s maximálním přihlédnutím na ekonomiku provozu, platné předpisy a v neposlední řadě světelnou pohodu vašich pracovníků

Dobrý den, děkuji za dotaz. Naše společnost není vědeckým pracovištěm a obecně je k dispozici řada technických podkladů pro vyhodnocení LED svítidel, případně srovnání s jinými použitelnými technologiemi. Zde, pokud takové informace budete hledat, např. na internetu, je nutné přihlédnout ke stáří článku, neboť LED technologie se neustále vyvíjí. Přehledné srovnání různých technologií profesionálního osvětlení můžete nalézt např. zde:  Profesionální světelné zdroje

Dobrý den. LED zářivky, alespoň z nabídky ITOLED, plně nahrazují klasické rtuťové zářivky, přičemž se od nich liší zejména nižší spotřebou, delší životností, lepší barvou světla (teplotou chromatičnosti), neobsahují škodlivou rtuť, neblikají. Před nákupem a výměnou je nutné znát použitou patici stávající zářivky. Instalovat je můžete do klasických zářivkových svítidel, nicméně je nutné provést  úpravu svítidla, kterou by rozhodně měl provést kvalifikovaný elektrikář. Je zde nutné odpojit tlumivku a startér, tyto prvky LED zářivky nepoužívají. 

Copyright © Marek Hrbáček. Všechna práva vyhrazena.

richta.cz