Přihlásit se

Ještě nemáte vytvořen účet?

Registrovat
Správné osvětlení

Jak volit správné osvětlení na pracovišti?

Především je nutné uvést, že oblast osvětlení je u nás v mnoha případech podceňována a to buďto úmyslně nebo neznalostí managementu firem. Osvětlení pracoviště je přitom řešeno legislativně, zejména Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, a platnými normami vycházejícími z evropské legislativy:

 • ČSN 7300580 -1, 2, 3 a 4 Denní osvětlení budov
 • ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostor, Část 1: Vnitřní pracovní prostory
 • ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostor, Část 2: Venkovní pracovní prostory

Stanovení umístění, typu, parametrů a množství světelných LED zdrojů na pracovišti by mělo předcházet odborné posouzení a výpočet veličin s přihlédnutím ke konkrétním prostorám, použitým technologiím, směnnosti, apod. Zde důrazně doporučujeme propočet světelného výkonu a zpracování projektu osvětlení.

Kvalitní osvětlení LED svítidly na pracovišti je pro firmu jednoznačně přínosem a to zejména:

 • splnění legislativy z pohledu BOZP a hygieny práce
 • příjemné pracovní prostředí
 • nižší únava očí a tedy i pracovníků i v podmínkách umělého osvětlení, prokazatelně lepší pracovní výkon (dle některých zahraničních zdrojů až o 8%)
 • správná barevná teplota světla umožňuje lepší pracovní pohodu
 • díky menším vyzařovacím úhlům možnost lepšího specifického osvětlení jednotlivých pracovišť
 • estetické hledisko, moderní design
 • plný výkon osvětlení ihned po zapnutí i při nízkých teplotách
 • možnost regulace výkonu osvětlení
 • dlouhá životnost bez nutnosti časté výměny (např. v těžko přístupných místech)
 • podle podmínek provozu rychlá návratnost investice a následné úspory za elektrickou energii a údržbu

Jak volit správné osvětlení v domácnosti?

Pokud se jedná o již existující domácnost, dá se v řadě případů provést pouze výměna stávající klasické nebo úsporné žárovky za žárovku LED. V případě nevhodného tvaru stávajícího svítidla pro LED žárovky doporučujeme provést výměnu svítidla. Vždy je třeba brát v úvahu požadovaný výkon. V domácnosti se velmi často dá dobře využít tzv. RGB LED prvek, u kterého lze dálkovým ovladačem měnit teplotu barvy a přizpůsobit světelně tak svou domácnost denní době, právě vykonávané činnosti, apod.

U nové nemovitosti je vhodné rozhodnout o použití LED technologie již při přípravě stavby, architektonickém řešení a výběru svítidel. LED prvky, vzhledem k nízké spotřebě, jsou velmi často užívány i jako bezpečnostní opatření, např. označení okrajů schodů, příchodu po ztemnělé zahradě k domu.

Obecně platí v domácnosti stejná doporučení pro výběr LED prvků jako na pracovišti, tedy například vorby teploty (barvy světla) podle obvyklé činnosti v místnosti, apod.